spacer
spacer
 
 

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO
การรับรองคูณภาพ ตามมาตราฐาน ISO9001:2015
คลิ๊ก logo ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดประกาศนียบัตร

 

 

รับบัตรเครดิต
certified bank logo
Payment Gateway from Kasikorn Bank
ปลอดภัยด้วย K-Payment Gateway


 
TH  | EN 
 
รายละเอียดของแต่ละการทดสอบ

ตารางด้านล่า่งแสดงถึงรายละเอียดของแต่ละการทดสอบแยกตามหัวข้อได้แก่

spacer

วิเคราะห์การสึกหรอและสภาพการสึกหรอ

ชื่อเรียก รายละเอียด วิธีการทดสอบ
RDE

RDE อนุภาคโลหะสึกหรอแบบขนาดละเอียด

 • จำนวน 18 ธาตุโลหะ:
  Iron, Chromium, Lead, Copper, Tin, Aluminum, Nickel, Silver,Molybdenum, Titanium, Zinc, Sodium, Silicon, Boron, Magnesium, Calcium, Barium and Phosphorous
 • ขนาดของโลหะที่วัดได้ช่วงประมาณ น้อยกว่า 8 ไมครอน
 • รายงานผลเป็น PPM (part per million)

AES -RDE
FL- D-6595

RFS

RFS อนุภาคโลหะสึกหรอแบบขนาดหยาบ

 • จำนวน 11 ธาตุโลหะ:
  Iron, Chromium, Lead, Copper, Tin, Aluminium, Nickel, Silver, Molybdenum, Titanium and Silicon
 • ขนาดของโลหะที่วัดได้ช่วงประมาณ 8 -150 ไมครอน
 • รายงานผลเป็น PPM (part per million)
AES-RFS
FL-02-06
Double Wearcheck™ รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Ferrogram

Ferrographic Analysis

 • วิเคราะห์อนุภาคเศษโลหะสึกหรอ(กลุ่มเหล็กและไม่ใช่กลุ่มเหล็ก) และอนุภาคสิ่งสกปรก โดยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อดู ปริมาณ ขนาด รูปร่าง ผิว ขบวนการและกลไกการสึกหรอ
 • รายงานผล ด้วยการระบุชนิดเศษโลหะสึกหรอ ขนาด และ ดัชนีปริมาณ พร้อมด้วยภาพ
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ตัวอย่างของ Ferrographic Analysis Report
FL-05-06
(In-house method)
สภาพและคุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่น

ชื่อเรียก รายละเอียด วิธีการทดสอบ
FTIR

FTIR Spectroscopy

 • Fourier Tranform Infra-Red Spectroscopy
 • ตรวจวิเคราะห์สภาพและคุณสมบัติของน้ำมันและสิ่งสกปรกปนเปื้อนโดย FTIR Spectroscopy
 • สภาพและคุณสมบัติ : Oxidation , Nitration
 • สิ่งสกปรกปนเปื้อน : water,glycol,soot สำหรับ SAE Engine oils และ SAE Gear oils
 • FTIR Spectroscopy has Limited or not available for some synthetic fluid.
 • รายงานผล abs/mm และ % concentration

FTIR
Spectroscopy
FL-03-06

Vis 40

ค่าความหนืดที่ 40 °c

 • รายงานผลเป็น cSt
FL- D-445
Vis 100

ค่าความหนืดที่ 100 °c

 • รายงานผลเป็น cSt
FL- D-445
VI

ค่าดัชนีความหนืด

 • รายงานผลเป็น Viscoity Index Number
FL- D-2270
TAN

TAN ( Total Acid Number )

 • TAN เป็นการหาค่าปริมาณกรด
 • รายงานผลเป็น mg/KOH/g
FL- D-974
TBN

TBN ( Total Base Number )

 • TBN เป็นการหาค่าปริมาณด่างที่เหลืออยู่
 • รายงานผลเป็น mg/KOH/g.
FL- D-4739
Flash Point

จุดวาบไฟ

 • รายงานผลเป็นองศา C
FL- D-3828
RULER™

RUL or RULER™

 • วิเคราะห์เพื่อดูอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสารหล่อลื่น โดยพิจารณา จากอัตราส่วน เปอร์เซ็นต์ที่เหลืออยู่ของสารเคมีต่อต้านการออกซิเดชั่น โดยวิธี Voltammetric Analysis
 • รายงาน ค่า % ที่เหลืออยู่ของสารเคมีต่อต้านการออกชิเดชั่น
 • เหมาะสำหรับ : Gas & Steam Turbine Oils , Hydraulic Oils, Aircraft Jet Engine Oils และอื่นๆ
 • RULER™ หรือ Voltammetry เป็นวิธีหนึ่งของการทดสอบ เพื่อวัดอายุไข ที่เหลืออยู่ของน้ำมันหล่อลื่นของแก๊ซเทอร์ไบน์และสตีมเทอร์ไบน์ อ้างอิงตามมาตราฐาน ASTM 4378-03
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
FL- D-6971
สิ่งสกปรกปนเปื้อน (Contamination)

ชื่อเรียก รายละเอียด วิธีการทดสอบ
Particle Count

Particle Count หรือ ค่าระดับความสะอาด

 • วัดค่าระดับความสะอาดของสารหล่อลื่น โดยนับจำนวนชิ้นของแต่ละช่วงขนาดและระบุระดับ

NAS 1638
and
ISO 4406

Water by
crackle
น้ำ โดย Crackle

   
 • Screening test to detect and roughly quantify water and moisture for further accuracy test such as by ditillation, KF Co distillation.

FL-01-06
(In-house method)

น้ำโดย FTIR
% น้ำโดย FTIR Spectroscopy

   
 • รายงานผลเป็น %
FTIR Spectroscopy
FL-03-06
น้ำโดย
Distillation
% น้ำโดย Distillation

   
 • รายงานผลเป็น %
FL- D-95
น้ำโดย
KF Co
% น้ำโดยKarl Fisher Co-distillation

   
 • หาค่าน้ำ โดยวิธีร่วมของการกลั่นและคาลฟิชเชอร์ร่วมกัน
 • รายงานผลเป็น %
FL- D-6304
Fuel

การปนเปื้อนของเชื้อเพลิง

 • วัดปริมาณของเชื้อเพลิงดีเซลที่ปนเปื้อนในน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งาน โดยวิธี SAW (Surface Acoustic Wave)
 • รายงานผลเป็น %
SAW
(Surface Acoustic Wave)
FL-04-06
Gravimetric

Gravimetric Analysis

 • วิเคราะห์หาปริมาณ สิ่งสกปรกที่ไม่ละลาย อนุภาคสิ่งสกปรก และ อนินทรีย์สารอื่นๆ ที่ตกค้าง อยู่บนแผ่นกรอง อยู่บนแผ่นกรอง แล้วชั่งน้ำหนักสิ่งสกปรกและตรวจสอบด้วย กล้องจุลทรรศน์
 • ผลของรายงานผลจะระบุสิ่งสกปรกที่ไม่ละลายและอนุภาคอื่นๆที่พบ พร้อมภาพ
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
 • Example of Gravimetric Analysis Report
Mod. ASTM D-4898


VsPI™

VsPI™ (Varnish Potential Index)

 • วิเคราะห์เพื่อทำนาย สภาพ สถานะของ Varnish และ Sludge และ การสะสมเพิ่มขึ้นของ Varnish และ Sludge ในระบบหล่อลื่น ปัจจุบัน สิ่งสกปรกจำพวก Varnish และ Sludge มีความสำคัญ ต่อระบบหล่อลื่นเทอร์ไบน์ ไฮดรอลิก
 • รายงาน ค่าระดับหรือดัชนีของ แนวโน้วของการเกิด Varnish และ Sludge
 • เหมาะสำหรับ: Gas & Steam Turbine Oils, Hydraulic Oils.
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
FL-06-06
(In-house method)


จาระบี

ชื่อเรียก รายละเอียด วิธีการทดสอบ
Penetration

Penetration

 • ว้ดการเปลี่ยนความแข็ง-อ่อน ของจาระบี โดย Penetration แบบ 1/4 ของ Cone
 • ต้องการตัวอย่างจาระบีใหม่เพื่อการเปรียบเทียบ
 • รายงานผลเป็นค่าระยะ หนึ่งส่วนสิบของมิลลิเมตร

FL-D-1403

Dropping
Point

วัดการเปลี่ยนของจุดหยดของจาระบี

 • จุดหยดเป็นอุณหภูมิที่จาระบีเปลี่ยนสถานะจากกึ่งของแข็ง เป็น ของเหลว
 • ต้องการตัวอย่างจาระบีใหม่เพื่อการเปรียบเทียบ
 • รายงานผลเป็นองศา C
FL-D-2265
FTIR

ตรวจวัดจาระบีโดย FTIR Spectrscopy

 • บอกว่าเส้นโครงสร้างของจาะบี สารเคมีเพิ่มคุณภาพ oxidation และการปนเปื้อนของจาระบีแปลกปลอม
 • ต้องการตัวอย่างจาระบีใหม่เพื่อการเปรียบเทียบ
FTIR Spectroscpy


Quality & Performance Test

Short Name Test Description Test Method
Foaming

Foaming Characteristics

วัดปริมาณการเกิดฟองของน้ำมันหล่อลื่น โดยการดูปริมาณของฟองที่
ที่เกิดขึ้น และ ความเสถียรของฟองที่คงอยู่ โดยการวัดที่ 3 ลำดับ
(Sequence):

 • Sequence I , II and III
  • Foaming Sequence I ที่อุณหภูมิ 24°c
  • Foaming Sequence II ที่อุณหภูมิ 94°c
  • Foaming Sequence III ที่อุณหภูมิ 94°c ผนวกกับ 24°c
 • รายงานผล การเกิดฟอง(หน่วยเป็นปริมาณ มล) / ความเสถียรของฟอง
  (หน่วยเป็นปริมาณ มล) ของ Sequence I ,II และ III
 • ตัวอย่างผลรายงาน : Foaming Sequence I : 40 / 40
 • ปริมาณตัวอย่างที่ต้องการ : 500 มล

รายละเอียดเพิ่มเติม...

FLL- D-892
(Based on ASTM D-892)

Air Release

Air Release

 • วัดความสามารถในการแยกตัวของฟองอากาศออกจากน้ำมันหล่อลื่น
  หรือ ความสามารถในการคายฟองอากาศที่แขวนลอยอยู่ในน้ำมัน (Air
  bubble ) ออกจากน้ำมันหล่อลื่น
 • รายงานผลเป็นหน่วยนาที
 • ปริมาณตัวอย่างที่ต้องการ : 500 มล

รายละเอียดเพิ่มเติม...

FLL-D-3427
(Based on ASTM D-3427)
Water Sep

Water Separability Charactersitics

 • โดยทั่วไปอาจเรียกว่า Demulsibilty
 • วัดความสามารถในการแยกตัวของน้ำออกจากน้ำมันหล่อลื่น หรือ ยังคง
  สภาพ emulsified ในน้ำมันหล่อลื่น
 • รายงานผล ปริมาณ -น้ำมัน / ปริมาณ -น้ำ / ปริมาณ -emulsion(นาที)
 • ปริมาณตัวอย่างที่ต้องการ : 100 มล

รายละเอียดเพิ่มเติม...

FLL-D-1401
(Based on ASTM D-1401)
Filter test

Oil Filterability

 • วัดความสามารถของน้ำมันหล่อลื่นในการถูกกรอง ได้ดีเพียงใด
 • รายงานผลเป็นหน่วยนาที
 • ปริมาณตัวอย่างที่ต้องการ : 150 มล
FLL Method
(In-house Method)
RPVOT

RPVOT (Rotating Pressure Vessel Oxidation Test)

 • วัดความ oxidation stabilty ของน้ำมันเทอร์ไบน์
 • รายงานผลเป็นหน่วยนาที
 • ปริมาณตัวอย่างที่ต้องการ : 150 มล

รายละเอียดเพิ่มเติม...

FLL-D-2272
(Based on ASTM D-2272)
Copper
Corrosion

Copper Strip Corrosion

 • วัดความรุนแรงของการกัดกร่อนที่เกิดกับโลหะทองแดงที่อยู่ใน
  น้ำมันหล่อลื่น
 • รายงานผล ระดับ เช่น 1a , 1 b ตามตาราง
 • ปริมาณตัวอย่างที่ต้องการ : 50 มล

รายละเอียดเพิ่มเติม...

FLL-D-130
(Based on ASTM D-130)
Rust

Rust- Preventing Characteristics

 • วัดความสามารถในการป้องกันการเกิดสนิมของของชิ้นส่วนโลหะเหล็ก
  ที่อยู่ในน้ำมันหล่อลื่น
 • รายงานผล เป็น "ผ่าน " และ "ตก"
 • ปริมาณตัวอย่างที่ต้องการ : มล

รายละเอียดเพิ่มเติม...

FLL-D-665
(Based on ASTM D-665)


 

contact

Latest updates


Airbus Helicopters Approved Laboratory

Safran Approved Laboratory

ICML Certified Professional of FOCUSLAB Ltd.

 

cls

 

 
FOCUSLAB™, LubeCheck™, Double WearCheck™, TH2O Check™, VsPI™, GreaseCheck™, SkyCheck™, TurbineCheck™, HeatTransferCheck™, CoolantCheck™ are all trademarks of FOCUSLAB Ltd.

 

FOCUSLAB Ltd. © 2011 All rights reserved.