spacer
spacer
 
 

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO
ได้รับการรับรองคูณภาพ ตามมาตราฐาน ISO9001:2008
คลิ๊ก logo ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดประกาศนียบัตร

 


 
TH  | EN 
 
วิเคราะห์ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น

การตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่ดีนั้น ตัวอย่างน้ำมันของเครื่องจักรควรได้รับผ่านการวิเคราะห์ทดสอบค่าต่างๆ ที่จำเป็นอย่างครบชุด หรือ แพ็คเก็จของการทดสอบ เพื่อที่จะได้ข้อมูลสำหรับการตีความหมาย และบ่งชี้ถึงปัญหาล่วงหน้า (บ่งชี้ถึงทั้งข่าวดีและข่าวร้าย) ชุดทดสอบหรือแพ็คเก็จจะแตกต่างกันไป ขึ้นกับประเภทเครื่องจักรและการใช้งาน แพ็คเก็จ LubeCheck™ ถูกออกแบบเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ แต่จุดประสงค์หลัก คือ เฝ้าติดตามสภาพและเป็นตัวบ่งชี้ความผิดปกติและปํญหาล่วงหน้าเนิ่นๆ

เป็นเทคโนโลยี่การตรวจเช็คการสึกหรอและอนุภาคสิ่งสกปรกที่มีประสิทธิดีเยี่ยมที่เหนือกว่าแลบตรวจวิเคราะห์น้ำมันทั่วไป
 

น้ำและความชื้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางโฟคัสแลบให้ความสำคัญมาก เป็นขบวนและกรรมวิธีการตรวจเช็คน้ำและความชื้นของสารหล่อลื่นของโฟคัสแลบ เพื้อหาปริมาณน้ำและความชื้นทั้งหมดในทุกๆตัวอย่างน้ำมัน (dissolved, emulsified and free water) ทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจพบและบอกปริมาณได้ โดยเน้นที่น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม ยกเว้นน้ำมันเครื่องเครื่องยนต์

การใช้งาน (เครื่องจักร และ การตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น)

ขอแนะนำชุดทดสอบ (แพ็คเก็จ) สำหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ

รายละเอียดของแต่ละการทดสอบ


Latest updates


Eurocopter Approved Laboratory

Turbomeca Approved Laboratory

ICML Certified Professional of FOCUSLAB Ltd.

 

cls

 

ISO170

 
FOCUSLAB™, LubeCheck™, Double WearCheck™, TH2O Check™, VsPI™, GreaseCheck™, SkyCheck™, TurbineCheck™, HeatTransferCheck™, CoolantCheck™ are all trademarks of FOCUSLAB Ltd.

 

FOCUSLAB Ltd. © 2011 All rights reserved.